Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-10-07

PILOTAŻOWY PROGRAM POŻYCZKOWY - "PIERWSZY BIZNES- WSPARCIE W STARCIE"

Informacja dla osób poszukujących wsparcia w procesie uruchamiania działalności gospodarczej.

 

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza – realizuje na terenie województwa mazowieckiego pilotażowy program pożyczkowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
pn. PIERWSZY BIZNES - WSPARCIE W STARCIE.

 

 

Czytaj aktualność: PILOTAŻOWY PROGRAM POŻYCZKOWY - "PIERWSZY BIZNES- WSPARCIE W STARCIE"
2014-09-17

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach
informuje, iż nadal prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków
na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego
w ramach projektu ”Twój sukces” Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 PO KL
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

O przyznanie środków ubiegać się mogą osoby bezrobotne należące do II profilu, które dotychczas nie korzystały z przedmiotowej formy wsparcia i nie brały dotychczas udziału w projekcie.

Kwota dofinansowania – 21.500,00 zł.

Czytaj aktualność: NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z EFS
2014-09-10

Finansowanie szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Finansowanie szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jeśli jesteś PRACODAWCĄ zainteresowanym podnoszeniem swoich kwalifikacjii swoich pracowników w wieku 45 lat i więcej, możesz ubiegać się w Powiatowym Urzędzie Pracy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne.

  1. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowy instrument polityki rynku pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS. Istotą rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgoda pracodawcy.

  2. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Czytaj aktualność: Finansowanie szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
2014-09-10

NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ Z REZERWY FUNDUSZU PRACY

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

DLA KOGO:

30 osób bezrobotnych zarejestrowane w PUP w Białobrzegach będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), posiadających profil II:

- osoby do 30 r.ż.,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby po 50 roku życia.

Czytaj aktualność: NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ Z REZERWY FUNDUSZU PRACY
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Indywidualna informacja zawodowa Powiat Białobrzeski Pokój numer 15 lub 18 nie dotyczy od 2013-11-19
do 2014-12-31
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Powiat Białobrzeski Pokój numer 15 lub 18 nie dotyczy od 2013-11-19
do 2014-12-31
Porady grupowe Powiat Białobrzeski Pokój numer 15 lub 18 nie dotyczy od 2013-11-19
do 2014-12-31
Indywidualna porada zawodowa Powiat Białobrzeski Pokój numer 15 lub 18 nie dotyczy od 2013-11-19
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna >