Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-11-12

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

.                                                         

 

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych odbyciem szkolenia indywidualnego

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje, iż nadal wydawane są wnioski dla 1 osoby bezrobotnej ( 1 mężczyzna) o zorganizowanie szkoleń indywidualnych w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

 

Czytaj aktualność: INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
2015-10-27

Informacja dla pracodawców i przedsiębiorców

Informacja

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje, że z dniem 31.10.2015r. upływa termin składania wniosków pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat.

Czytaj aktualność: Informacja dla pracodawców i przedsiębiorców
2015-10-16

INFORMACJA

Unieważnienie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego

w zakresie integracji reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń opieki społecznej i uczestniczący w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach.

 

Czytaj aktualność: INFORMACJA
2015-09-24

OGŁOSZENIE

.               

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza, iż trwa nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1

Projekt pt.:

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (I)

 

Czytaj aktualność: OGŁOSZENIE
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji