Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-11-17

EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW 2017

Europejskie Dni Pracodawców 2017


          14.11.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach zorganizował konferencję w ramach „Europejskich Dni Pracodawców 2017” poświęconą wspieraniu współpracy pomiędzy Publicznymi Służbami Zatrudnienia, a Pracodawcami z terenu powiatu białobrzeskiego.
         Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej PUP w Białobrzegach i wzięli w nim udział zaproszeni Pracodawcy oraz pracownicy tutejszego urzędu pracy. Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wystąpienia Anny Wieczorek dyrektora PUP, dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku pracy w tym o coraz większych problemach Pracodawców ze znalezieniem odpowiednich pracowników.

Czytaj aktualność: EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW 2017
2017-11-16

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach zwraca się z prośbą do Pracodawców z terenu powiatu białobrzeskiego o wypełnienie ankiety która pozwoli oszacować zapotrzebowanie na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2018 roku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało, iż środki KFS w 2018 roku przeznacza się na wydatkowanie zgodnie z priorytetami:

Czytaj aktualność: KOMUNIKAT
2017-11-14

NOWY NABÓR WNIOSKÓW NA KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

INFORMACJA O NABORZE

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach uprzejmie informuje,

iż w dniach 15.11 - 24.11.2017r. odbędzie się nabór wniosków pracodawcy o przyznanie

środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór przeznaczony jest dla pracodawców

spełniających priorytety Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

Czytaj aktualność: NOWY NABÓR WNIOSKÓW NA KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
2017-11-07

NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

.                                                       

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach uprzejmie informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach Projektu pt.- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode poniżej 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP
w Białobrzegach jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które spełniają łącznie następujące warunki:
- nie pracują,
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Czytaj aktualność: NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji