Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-09-24

OGŁOSZENIE

.               

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza, iż trwa nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1

Projekt pt.:

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (I)

 

Czytaj aktualność: OGŁOSZENIE
2015-09-23

OGŁOSZENIE RPO WM

.                

 

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach realizuje Projekt - Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (I) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP- projekty pozakonkursowe.

 

Czytaj aktualność: OGŁOSZENIE RPO WM
2015-09-21

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuję, że prowadzi nabór na szkolenia grupowe dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie, posiadających II profil pomocy.

 

Operator Koparkoładowarki kl. III – dla 5 osób

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – dla 5 osób

 

 

Czytaj aktualność: INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
2015-09-21

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w 2015 r.

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIAŁOBRZEGACH

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji

społecznej osób bezrobotnych

w ramach PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi dalej „podmiotami”

prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

społecznym.

 

Czytaj aktualność: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji