Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-04-22

Informacja dla pracodawców i przedsiębiorców

Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach uprzejmie informuje, że od 2016 roku zgodnie z art. 150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) wprowadzony został nowy instrument refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Więcej informacji w zakładce Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców

Wnioski wraz z załącznikami można pobierać ze strony internetowej Urzędu lub osobiście w siedzibie Urzędu Białobrzegi, ul. Składowa 5, I piętro pok. nr 15 lub 17.

Czytaj aktualność: Informacja dla pracodawców i przedsiębiorców
2016-04-22

Informacja dla pracodawców i przedsiębiorców

.                 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza, iż trwa nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1

Projekt pt.:

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (I)

 

Czytaj aktualność: Informacja dla pracodawców i przedsiębiorców
2016-04-13

Informacja dla pracodawców i przedsiębiorców

.                                                   

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór

wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Projektu

pt.- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II)

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚ Priorytetowa I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

 

 

Czytaj aktualność: Informacja dla pracodawców i przedsiębiorców
2016-04-13

Informacja dla osób bezrobotnych

.                     

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza że trwa

nabór wniosków

o zorganizowanie szkoleń indywidualnych

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1

Projekt pt.:

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy
w powiecie białobrzeskim (I)

 

Czytaj aktualność: Informacja dla osób bezrobotnych
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji