Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-06-26

NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ W RAMACH RPO WM

.             

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

2014-2020;

Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1

Projekt pt.:

Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (I)

 

Czytaj aktualność: NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ W RAMACH RPO WM
2015-06-19

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

.                                                         

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

przez bezrobotnego

w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (I)

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje, iż wnioski będą wydawane od dnia

22.06.2015r.

 

 

Czytaj aktualność: NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2015-06-12

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Funduszu Pracy.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Funduszu Pracy.

DLA KOGO:

- Osób bezrobotnych zarejestrowane w PUP w Białobrzegach będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), posiadających profil II.

Okres trwania staży wyniesie do 6 miesięcy. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o zorganizowanie stażu od Organizatorów gwarantujących zatrudnienie po stażu.

 

Czytaj aktualność: INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
2015-06-01

NABÓR WNIOSKÓW NA WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje, iż

w terminie od 01.06.2015 r. do 02.06.2015 r. zostanie przeprowadzony

nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy.

 

 

Czytaj aktualność: NABÓR WNIOSKÓW NA WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji