Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-07-31

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW

UWAGA

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy.

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (maksymalnie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

 

Czytaj aktualność: INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW
2015-07-20

OGŁOSZENIE RPO WM

.           

 O G Ł O S Z E N I E

        Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach realizuje Projekt - Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (I) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP- projekty pozakonkursowe.

 

 

Czytaj aktualność: OGŁOSZENIE RPO WM
2015-07-20

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

.             

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1

Projekt pt.:

Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (I)

 

Czytaj aktualność: INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
2015-06-26

NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ W RAMACH RPO WM

.             

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

2014-2020;

Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1

Projekt pt.:

Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (I)

 

Czytaj aktualność: NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ W RAMACH RPO WM
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji