Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-08-28

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje,

iż w terminie od 31.08.2015 r. do 01.09.2015 r. zostanie przeprowadzony

nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla

skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy.

 

 

 

Czytaj aktualność: INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW
2015-08-12

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

.                                  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

przez bezrobotnego

w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (I)

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje, iż wnioski będą wydawane od dnia

13.08.2015r.

 

 

Czytaj aktualność: INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
2015-07-31

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW

UWAGA

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy.

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (maksymalnie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

 

Czytaj aktualność: INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW
2015-07-20

OGŁOSZENIE RPO WM

.           

 O G Ł O S Z E N I E

        Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach realizuje Projekt - Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (I) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP- projekty pozakonkursowe.

 

 

Czytaj aktualność: OGŁOSZENIE RPO WM
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji