Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-01-17

NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ Z FUNDUSZU PRACY

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

finansowany ze środków Funduszu Pracy.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Funduszu Pracy.

DLA KOGO:

25 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Białobrzegach będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.), posiadających profil II.

Okres trwania staży wyniesie 6 miesięcy. Staże są przeznaczone wyłącznie dla Organizatorów gwarantujących zatrudnienie po stażu.Czytaj aktualność: NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ Z FUNDUSZU PRACY
2017-01-16

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach zaprasza do wypełnienia ankiety badającej zapotrzebowanie

na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach

Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017r.

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, ( Polska Klasyfikacja Działalności – PKD sekcja C), transport i gospodarka magazynowa (sekcja H) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q);

 

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Zidentyfikowane zawody deficytowe w powiecie bialobrzeskim na podstawie barometru zawodów:

Czytaj aktualność: INFORMACJA
2017-01-16

NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO

.                                                        

 Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie szkolenia indywidualnego w ramach Projektu pt.- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Uczestnikami projektu są osoby młode poniżej 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP w Białobrzegach jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), tzw. Młodzież NEET zgodnie z definicją osoby kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014- 2020, tj. osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie następujące warunki:

 

Czytaj aktualność: NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO
2017-01-16

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KOPARKOŁADOWARKI

                                                                                                                         Białobrzegi, dnia 13.01.2017r.

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Składowa 5

26-800 Białobrzegi

e-mail: wabi@praca.gov.pl

tel. 48-613-43-80

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym do siedziby działalności instytucji szkoleniowej do składania we wskazanym terminie ofert szkoleniowych na 2017r.
o zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń indywidualnych w zakresie:

- operator koparkoładowarki

- operator koparki jednonaczyniowej

- operator ładowarki

 

Czytaj aktualność: ZAPYTANIE OFERTOWE NA KOPARKOŁADOWARKI
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji