Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3089
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 28507
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4193
Przyznanie statusu bezrobotnego 3726
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3332
Utrata statusu bezrobotnego 3131
Utrata statusu poszukującego pracy 3151
Rejestracja bezrobotnych 7789
Rejestracja przez Internet 4913
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3317
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 7571
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4118
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3213
Rejestracja poszukujących pracy 4435
Rejestracja przez Internet 3533
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3244
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3077
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2856
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4277
Prawa bezrobotnych 4078
Prawa poszukujących pracy 3357
Obowiązki bezrobotnych 3670
Obowiązki poszukujących pracy 3134
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5941
Pośrednictwo pracy krajowe 3403
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3263
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3560
Klub Pracy 6109
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8060
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3663
Staże 15709
Prace interwencyjne 4083
Roboty publiczne 3496
Prace społecznie użyteczne 4539
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3261
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6326
Staże 9434
Szkolenia 5294
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 9038
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9716
Wysokość świadczeń pieniężnych 5491
Zasiłek dla bezrobotnych 8044
Wysokość zasiłku 6818
Ubezpieczenie zdrowotne 3477
Dodatek aktywizacyjny 4295
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7208
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4506
Zwrot kosztów przejazdu 3693
Zwrot kosztów zakwaterowania 3466
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3563
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3505
Pożyczka szkoleniowa 4172
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2957
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3694
Inne finansowe formy wsparcia 3802
Stypendium stażowe 14476
Stypendium szkoleniowe 3998
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3225
Dokumenty do pobrania 17315
Agencje zatrudnienia 3783
Inne informacje 4249
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4480
Publikacje 3896
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 22206
Zgłoszenie oferty pracy 4901
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3833
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3519
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3351
Warunki zgłoszenia oferty pracy 1622
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3323
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4193
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2756
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6738
Pośrednictwo pracy krajowe 3270
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3194
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2719
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4990
Fundusz szkoleniowy 3425
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3250
Staże 5131
Prace interwencyjne 3524
Roboty publiczne 3160
Prace społecznie użyteczne 3850
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7663
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3156
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3267
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3368
Zwolnienia grupowe 3138
Wysokość świadczeń pieniężnych 4549
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 12592
Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 1932
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3106
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3096
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2887
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3707
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2929
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4503
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4825
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 3363
Tryb postępowania 3124
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2843
Wymagane dokumenty 3501
Opłaty 3638
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3789
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3246
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3523
WAŻNE 2629
Filmiki informacyjne Zielonej Linii na temat zatrudniania cudzoziemców 8
Dokumenty do pobrania 18170
Inne informacje 3682
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3316
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 5147
Kontakt do urzędu pracy 32741
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4577
Programy 4842
Projekty EFS 4864
Realizowane 3975
„Inwestycja w rozwój” 5010
„Twój sukces” 4794
PO WER 2015 2693
RPO WM 2741
PO WER 2016 2076
POWER (II) 2016-2017 1426
RPO WM (II) 2017-2018 1475
POWER (III) 2018-2019 704
Analizy i statystyki 7784
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 4470
Barometr zawodów 1269
Statystyka według Gmin - zestawienie bezrobotnych 3528
Rok 2015 2123
Rok 2016 1954
Rok 2017 1050
Rok 2018 532
Sprawozdania miesięczne 4004
Rok 2015 2221
Rok 2016 2146
Rok 2017 977
Rok 2018 529
Powiatowa Rada Zatrudnienia 6409
Przydatne linki 4297
Dokumenty do pobrania 8538
Informacje o CAZ 6897
Biuletyn Informacji Publicznej 2439
Redakcja Biuletynu 2744
Instrukcja Korzystania z BIP 3246
Akty Prawne 2658
Nabór na wolne stanowisko 2202
Trwające 2127
Nabór na stanowisko pośrednik pracy -stażysta 63
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 42
WYNIKI NABORU 32
Zakończone 2070
specjalista ds. programów 83
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 453
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 281
WYNIKI NABORU 303
księgowa 69
WYNIKI NABORU 677
LISTA KANDYDATÓW 629
Nabór zakończony 418
specjalista ds. programów - stażysta 71
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA FORMALNE 4122
WYNIKI NABORU 2117
Program Aktywizacja i Integracja 1883
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. 2052
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2847
Unieważnienie konkursu na realizację zadania publicznego 1808
Informacja o rejestrze zbiorów danych osobowych 710