Dyrekcja Urzędu Pracy

Sekretariat

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Dział Finansowo - Księgowy

Referat ds. Informacji, Ewidencji i Świadczeń

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Pośrednictwo Pracy

Referat Instrumenów Rynku Pracy