Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny przyznaje się po udokumentowaniu podjęcia pracy przez osobę bezrobotną posiadającą prawo do zasiłku dla bezrobotnych od dnia złożenia wniosku jeżeli:

  1. podjęła zatrudnienie w wyniku skierowania z powiatowego urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  2. podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie uprawnionej w przypadku:

  1. o którym mowa w pkt. 1 - w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie więcej jednak niż 50 % zasiłku podstawowego, do ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadających w okresie zatrudnienia,
  2. o którym mowa w pkt. 2 –w wysokości 50 % zasiłku podstawowego, do ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

  1. podjęcia pracy ze skierowania Urzędu, w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane z Funduszu Pracy, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1,
  2. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
  3. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.
  4. gdy między kolejnymi umowami jest przerwa obejmujaca dzień roboczy i dana osoba w czasie tej przewy nie zarejestrowała się w PUP.
  5. nie istnieje mozliwość wypłaty dodatku aktywizacyjnego za okres urlopu bezpłatnego oraz tymczasowego aresztowania.

Wniosek o dodatek aktywizacyjny wraz z umową o pracę składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białobrzegach w pokoju numer 2 lub 3. Osoba która ma przyznane prawo do w/w dodatku jest zobowiązana dostarczyć co miesiąc zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające swoje zatrudnienie.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:01)
Zredagowana przez: Aneta Sielezin (2013-11-14 14:11:05)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/strona/dodatek-aktywizacyjny/80