Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy » Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szansę na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej stwarza możliwość uzyskania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowo środków na ten cel.

Środki mogą być udzielone osobie niepełnosprawnej, która:

 • jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy

 • nie pozostająca w zatrudnieniu,

 • nie otrzymała dotychczas środków publicznych na ten cel,

 • nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie minimum 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub minęło 12 miesięcy od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Wysokość jednorazowych środków dla osób niepełnosprawnych:

 • Wysokość przyznanych środków określana jest w umowie, nie może jednak przekroczyć 15 - krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby niepełnosprawne korzystające z jednorazowych środków są zobowiązane do:

 • złożenia wniosku o jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej,

 • złożenia zabezpieczenia jednorazowych środków,

 • dotrzymania warunków umowy

 • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 24 miesięcy.

Druki wniosków wydawane są w pokoju nr 6 lub można je pobrać ze strony internetowej w części druki do pobrania.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 613-24-80 wew 109

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. 2008, Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 194, poz. 1403 z późn. zm.)

 

Strona dodana przez: Aneta Sielezin (2014-01-03 15:56:53)
Zredagowana przez: Aneta Sielezin (2018-02-13 09:38:12)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/187