Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Klub Pracy

Przeczytaj i zastanów się, czy któreś ze stwierdzeń pasuje do Ciebie?

 • nie wiem, jak zabrać się do poszukiwania pracy...

 • nie wiem, gdzie szukać pracy...

 • jestem zniechęcony i przygnębiony brakiem pozytywnych efektów moich poszukiwań...

 • uważam, że mogę udoskonalić stare lub nauczyć się nowych metod poruszania się po rynku pracy...

 • tak naprawdę nie znam swoich umiejętności i nie potrafię zdecydować się na konkretny zawód/pracę...

 • nie wiem, jak korzystnie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej...

 • nigdy nie napisałem samodzielnie własnych dokumentów aplikacyjnych...

 

Jeżeli chociaż na jedno z tych stwierdzeń odpowiedziałeś twierdząco nie czekaj - skorzystaj z pomocy oferowanej przez KLUB PRACY !!!

Czym jest Klub Pracy? Klub Pracy jest formą aktywizacji zawodowej przeznaczoną dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Jest to miejsce, w którym można nauczyć się aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy i uzyskiwania zatrudnienia, znaleźć wsparcie i skorzystać z fachowej pomocy w przezwyciężeniu dotychczasowych trudności zawodowych. Celem Klubu jest więc pomoc, motywowanie i zaktywizowanie uczestników do samodzielnego działania, a nie szukanie dla nich konkretnych ofert pracy. Klub Pracy oferuje pomoc wszystkim zainteresowanym w dostępie do informacji, danych oraz innych źródeł wiedzy pomocnych do uzyskania umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

Uczestnicy Klubu Pracy:

 • poznają nowe metody poszukiwania pracy,

 • uczą się samodzielnego pisania i dopasowania aplikacji do konkretnego stanowiska (CV, list motywacyjny, podanie),

 • uczą się właściwego zachowania na rozmowie kwalifikacyjnej,

 • poznają swoje osobiste preferencje i uzdolnienia zawodowe i dopasowują je do rynku pracy,

 • zdobywają informacje o lokalnym rynku pracy,

 • uzyskują wsparcie i uczą się wierzyć we własne siły i możliwości,

Pamiętaj - razem pracujemy na Twój sukces!

Klub Pracy to miejsce, gdzie pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy skierowana jest indywidualnie do każdej osoby pozostającej bez pracy! Przyjdź i weź udział w najbliższych zajęciach ! Osobą odpowiedzialną za organizację zajęć jest Lider Klubu Pracy. Wszyscy, którzy biorą udział w zajęciach Klubu, mają prawo do nieodpłatnego korzystania z następujących form pomocy:

 • szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy( są przeznaczone dla osób zarejestrowanych, w tym dla osób, które: nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu, chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej)

 • zająć aktywizacyjnych dotyczących szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy i realizowane są w formie warsztatów

 • dostęp do informacji elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia

Celem szkolenia jest pomoc w przezwyciężeniu stresu oraz apatii powstałej w wyniku utraty pracy lub długotrwałego pozostawania bez zatrudnienia. Szkolenie uczy prawidłowych zachowań interpersonalnych i przygotowuje uczestników do sprawnego i efektywnego poruszania się po rynku pracy. Uczestnictwo w szkoleniu pomaga zmienić postawę wobec siebie i innych, nastawienie do poszukiwania pracy, a także przełamać stagnację i poczucie bezradności, umożliwia także odkrycie swoich mocnych i słabych stron oraz poznanie szans i zagrożeń występujących na współczesnym rynku pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które nie mają żadnego doświadczenia w poszukiwaniu pracy, są zniechęcone dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swoich działań, a także dla osób, które powracają na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

Program szkolenia "Szukam Pracy" składa się z dwóch części:

 • CZĘŚĆ I - dwa tygodnie - 40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych metodą warsztatów szkoleniowych, w formie odrębnych sesji tematycznych, realizowanych przez 10 kolejnych dni roboczych. Uczestnicy w tym czasie zdobywają wiedzę teoretyczną i rozwijają praktyczne umiejętności poszukiwania pracy.

 • CZĘŚĆ II - trzeci tydzień - 40 godzin zegarowych, przeznaczonych na aktywne poszukiwanie pracy przez uczestników szkolenia, którzy mają za zadanie wykorzystać poznane metody i techniki poszukiwania pracy.

W trakcie zajęć wykorzystywane są aktywne i nowoczesne metody dydaktyczne (wykład, ćwiczenia, testy, dyskusje, praca grupowa, odgrywanie ról, prezentacje indywidualne), różnorodne materiały edukacyjne oraz środki i urządzenia multimedialne.

Tematyka sesji szkoleniowych obejmuje:

 • Metody nauki stosowane podczas szkolenia;

 • Reakcje w trudnych sytuacjach;

 • Kompetencje i predyspozycje zawodowe;

 • Bariery na drodze do zatrudnienia;

 • Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia;

 • Analiza rynku pracy;

 • Formy zatrudnienia;

 • Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne;

 • Sztuka mówienia i prezentacji;

 • Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy;

 • Oferty na rynku pracy;

 • Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą;

 • Rozmowa kwalifikacyjna;

 • Edukacja na rynku pracy;

 • Plan poszukiwania pracy;

 

Uprawnienia osób w okresie odbywania szkolenia:

 • Osobom posiadającym status osoby bezrobotnej podczas trwania szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości określonej ustawą.

 • Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają stosowne zaświadczenie o jego ukończeniu.

ZAPRASZAMY !!! Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje w Klubie Pracy w Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach w pok. 17 oraz pod numerem telefonu 0-48-613-43-80 wew.103

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-10 12:33:18)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-18 15:07:55)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/strona/klub-pracy/177