Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2015 r.


DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIAŁOBRZEGACH
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji
społecznej osób bezrobotnych
w ramach PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA


Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi dalej „podmiotami”
prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym.

Strona dodana przez: Justyna Rdzanek (2015-09-22 09:07:20)
Zredagowana przez: Justyna Rdzanek (2015-09-22 09:12:24)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/strona/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2015-r-/202