Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » RPO WM

RPO WM

.                   

 

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegachrealizuje Projekt - Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (I) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP- projekty pozakonkursowe.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat
i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim.

Projekt zakłada aktywizację zawodową 193 osób bezrobotnych (89 K i 104 M)
(130 osób bezrobotnych w 2015 r. i 63 osoby bezrobotne w 2016 r.) w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowanych w tut. Urzędzie.

Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu zostanie objętych wsparciem:

- 123 osoby (56K, 67M) długotrwale bezrobotnych, - 6 osób (3K i 3M) niepełnosprawnych,
- 76 osób (36K i 40M) po 50 roku życia,
- 60 osób (30K i 30M) o niskich kwalifikacjach zawodowych,
- 89 kobiet
Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym.

W 2015 roku 98 osób bezrobotnych zostanie skierowanych na staż, 30 osobom bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, 2 osoby bezrobotne zostaną skierowane na szkolenia indywidualne.
W 2016 roku 41 osób bezrobotnych odbędzie staż, 20 osób bezrobotnych otrzyma środki na podjęcie działalności gospodarczej, 2 osoby bezrobotne zostaną skierowane na szkolenie indywidualne.

Wartość projektu wynosi:

1 217 700,00 zł w 2015 roku.
1 001 200,00 zł w 2016 roku.

Projekt jest realizowany od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białobrzegach
ul. Składowa 5, nr telefonu 48 613 24 80

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona dodana przez: Justyna Rdzanek (2015-09-24 12:44:34)
Zredagowana przez: Justyna Rdzanek (2015-09-24 12:45:26)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/strona/rpo-wm/205