Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest zróżnicowana i zależy od długości okresu zatrudnienia oraz innych okresów zaliczanych do okresu warunkującego nabycie prawa do zasiłku. Jeżeli okres pracy wynosi:

* do 5 lat uprawnieni są do zasiłku w wysokości 80 % zasiłku podstawowego * od 5 lat do 20 lat lecz mniej niż 20 lat uprawnieni są do zasiłku w wysokości podstawowej (100 %) * co najmniej 20 lat uprawnieni są do zasiłku w wysokości 120 % zasiłku podstawowego

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ - obowiązuje od dnia 01.06.2014r

 

 

ŚWIADCZENIE

 

 

%

 

BRUTTO

 

NETTO

 Z

A

S

I

Ł

E

      K      

 

W okresie pierwszych 90 dni pobierania zasiłku

80%

 

100%

 

120%

664,90

 

831,10

 

997,40

583,06

 

717,30

 

851,63

 w okresie kolejnych 90 dni pobierania zasiłku

80%

 

100%

 

120%

522,10

 

652,60

 

783,20

468,11

 

572,87

 

678,71

 

Staż, szkolenie

 

120%

 

997,40

 

851,63

 

Dodatek aktywizacyjny

 

50%

 

415,50

 

340,63

 

Uwaga: zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed 01.01.2010r. są wypłacane w wysokości i przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegołowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego Dz.U.2009.136.1118  zasiłek dla bezrobotnych, stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminie ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacone.

 


Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-10 13:00:24)
Zredagowana przez: Aneta Sielezin (2014-06-03 11:26:48)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/strona/wysokosc-zasilku/178