Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIE W RAMACH PO WER

.                                                            

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie szkolenia indywidualnego
w ramach Projektu pt.- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 (PO WER)

Informacja o naborze wniosków na KFS

INFORMACJA O NABORZE

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach uprzejmie informuje,

iż w dniach 08.05 – 19.05.2017r. odbędzie się nabór wniosków pracodawcy o przyznanie

środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór przeznaczony jest dla pracodawców

spełniających priorytety Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA PRAKTYKĘ ABSOLWENCKĄ

.

NABÓR WNIOSKÓW NA WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje,
iż w terminie od 26.04.2017 r. do 28.04.2017 r. zostanie przeprowadzony
nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego.

Kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 22.000,00 zł.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w w/w terminie w siedzibie PUP (pokój nr 6) na druku zamieszczonym poniżej.