Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

WSTRZYMANIE NABORU NA WNIOSKI O STAŻ Z FUNDUSZU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje, że nabór wniosków na staż z Fuduszu Pracy  z dniem 13.09.2017r. zostaje wstrzymany z powodu wyczerpania środków.

NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowany
ze środków Funduszu Pracy.


Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Funduszu Pracy.
DLA KOGO:

NABÓR WNIOSKÓW NA KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach uprzejmie informuje,

iż w dniach 04.09 –15.09.2017r. odbędzie się nabór wniosków pracodawcy o przyznanie

środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór przeznaczony jest dla pracodawców

spełniających priorytety Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.W 2017r. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej określił następujące priorytety wydatkowania środków w ramach KFS:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach:

 

NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO

.                                                              

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach prowadzi nabór wniosków o zorganizowanieszkolenia indywidualnego w ramach Projektu pt.- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)