Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

NABÓR WNIOSKÓW NA DOPOSAŻENIE/WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

.       

 

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II)

RPO WM Działanie 8.1

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje,

iż w terminie od 21.07.2017 r. do wyczerpania środków zostanie przeprowadzony

nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

dla skierowanego bezrobotnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1

Projekt pt.:

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy

w powiecie białobrzeskim (II)

GIEŁDA PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje,

że w dniu 17.08.2017r. o godz. 9 00 odbędzie się giełda pracy firmy Selgros Cash&Carry.

 

Więcej informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białobrzegach w pokoju nr 16 lub pod numerem telefonu 048-613-24-80 wew. 102, 115 lub 116.

NABÓR WNIOSKÓW KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

INFORMACJA O NABORZE

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach uprzejmie informuje,

iż w dniach 26.06 – 07.07.2017r. odbędzie się nabór wniosków pracodawcy o przyznanie

środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór przeznaczony jest dla pracodawców

spełniających priorytety Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

.                         

 

W związku z uchyleniem z dniem 01.07.2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków
na podjęcie
działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje,
iż od dnia 05.07.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków
na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020; Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1 Projekt pt.:
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy
w powiecie białobrzeskim (II).

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego