Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

NABÓR WNIOSKÓW NA KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

INFORMACJA O NABORZE


Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach uprzejmie informuje, iż w dniach 23.04.2018r. – do 10.05.2018r. odbędzie się nabór wniosków pracodawcy o przyznanie środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Nabór przeznaczony jest dla pracodawców spełniających priorytety
Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Nabór powtarzany będzie do wyczerpania limitu środków z KFSINFORMACJA !!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje, że:

wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będą przyjmowane

od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1200

WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW NA STAŻ Z PO WER (III)

.     

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach wznawia nabór

wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Projektu

pt.- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (III)

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -RPO

.           

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II)

RPO WM Działanie 8.1

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1

Projekt pt.:

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy

w powiecie białobrzeskim (II)

Dla Kogo:

dla 15 osób bezrobotnych (6 kobiet i 9 mężczyzn), które nie uczestniczyły dotychczas w w/w projekcie oraz nie korzystały z przedmiotowej formy wsparcia.