Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

.            

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II)

RPO WM Działanie 8.1

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków

o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

dla skierowanego bezrobotnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1

Projekt pt.:

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy

w powiecie białobrzeskim (II)

Informacja dla pracodawców i cudzoziemców.

 

Ulotki dla pracodawców i cudzoziemców dotyczące nowych zasad zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018 roku.

 

NABÓR WNIOSKÓW NA DOPOSAŻENIE/WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

.       

 

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II)

RPO WM Działanie 8.1

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje,

iż w terminie od 21.07.2017 r. do wyczerpania środków zostanie przeprowadzony

nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

dla skierowanego bezrobotnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1

Projekt pt.:

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy

w powiecie białobrzeskim (II)

KOMUNIKAT !!!

POWIATOWY URZĄD PRACY

W BIAŁOBRZEGACH INFORMUJE,

IŻ KAŻDY BEZROBOTNY

ZAREJESTROWANY W PUP

W PRZYPADKU PODJĘCIA ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ

( UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO

I INNE)

 

MA OBOWIĄZEK POWIADOMIĆ

W TERMINIE 7 DNI URZĄD PRACY!