Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ RPO WM

 

                       

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1

Projekt pt.: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II)

DLA KOGO:

Dla 79 osób bezrobotnych (28 K i 51 M)

Zasady i kryteria naboru:

1) Na staż kierowani będą bezrobotni w wieku 30 lat i powyżej, dla których ustalono II profil pomocy, w szczególności:

- osoby w wieku 50 lat i więcej – 13 osób,

- osoby z niepełnosprawnościami – 2 osoby,

- osoby długotrwale bezrobotne ( są to osoby bezrobotne zarejestrowane w bazie naszego Urzędu nieprzerwalnie ponad

12 miesięcy) – 23 osoby,

- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,

- kobiety.

2) Organizatorem stażu mogą być wnioskodawcy, którzy:

- prowadzą działalność gospodarczą przez co najmniej 3 miesiące,

- nie zalegają ze składkami w ZUS i Urzędzie Skarbowym,

- wykazali efektywność zatrudnieniową po zakończonych dotychczas stażach,

- złożą kompletny wniosek na odpowiednim druku w wyznaczonym terminie,

- deklarują zatrudnienie bezrobotnych po stażu na okres min. 3 miesięcy.

3) Merytorycznie rozpatrywane będą tylko wnioski wypełnione czytelnie, zawierające wszystkie wymagane załączniki i

złożone w wyznaczonym terminie naboru.

4) Okres realizacji stażu – do 6 miesięcy.

 

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach, ul. Składowa 5,

w terminie od 08.01.2018 r. do wyczerpania środków w pokoju nr 7.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod  numerem telefonu: 048 613 24 80 wew. 107 lub w pokoju nr 7.


Poniżej dokumenty do pobrania:


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualność dodana przez: Aneta Sielezin (2018-01-04 12:13:39) , zredagowana przez: Aneta Sielezin (2018-01-05 10:09:27)
Data wydarzenia : 2018-01-04
Data publikacji : 2018-01-04

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/wydarzenie/243/nabor-wnioskow-na-sta%C5%BC-rpo-wm