Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -RPO

.           

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II)

RPO WM Działanie 8.1

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1

Projekt pt.:

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy

w powiecie białobrzeskim (II)

Dla Kogo:

dla 15 osób bezrobotnych (6 kobiet i 9 mężczyzn), które nie uczestniczyły dotychczas w w/w projekcie oraz nie korzystały z przedmiotowej formy wsparcia.

 

Zasady i kryteria naboru:

O przyznanie środków ubiegać się mogą osoby bezrobotne w wieku 30 lat i powyżej, dla których ustalono II profil pomocy (w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy), w szczególności:

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,

b) osoby z niepełnosprawnościami,

c) osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne zarejestrowane w bazie naszego Urzędu

nieprzerwalnie ponad 12 miesięcy),

d) osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie średnie lub niższe),

e) kobiety.

 

Maksymalna wysokość kwoty dofinansowania w projekcie wynosi 24.000,00 zł.

 

Warunki i zasady przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego określa Regulamin.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w siedzibie Urzędu (pokój nr 6) w terminie od 12.02.2018 r. do 23.02.2018 r. na druku zamieszczonym poniżej.

 

Do pobrania:

- Wniosek

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- Umowa użyczenia lokalu

- Oświadczenia poręczycieli

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 6 lub pod numerami telefonów:

(48) 613-24-80 wew. 109 lub (48) 613-43-80 wew. 109.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualność dodana przez: Rdzanek Justyna (2018-01-31 12:44:28) , zredagowana przez: Aneta Sielezin (2018-02-13 09:39:49)
Data wydarzenia : 2018-02-13
Data publikacji : 2018-02-13

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/wydarzenie/253/nabor-wnioskow-o-przyznanie-jednorazowych-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-rpo