Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

NABÓR WNIOSKÓW NA WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY POWER

.      

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu pt.:
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (III)
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OŚ Priorytetowa I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER)

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18 – 29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w PUP w Białobrzegach jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy),
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014 – 2020, tj. osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
1. nie pracują,
2. nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
3. nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Dla Kogo:
W ramach projektu Urząd zrefunduje koszty wyposażenia/doposażenia 4 stanowisk pracy dla 4 skierowanych osób bezrobotnych (3 kobiet i 1 mężczyzny) z ustalonym II profilem pomocy, które spełniają w/w warunki i nie uczestniczyły dotychczas w w/w projekcie.
Wsparcie w projekcie będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie Realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn.:
1. bezrobotnym do 25 r.ż. – w ciągu 4 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji w urzędzie
2. bezrobotnym powyżej 25 r.ż. – w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.
Kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 24.000,00 zł.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w siedzibie Urzędu (pokój nr 8) w terminie od 23.07.2018 r. do wyczerpania miejsc.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 lub pod numerami telefonów: (48) 613-24-80 wew. 108,
(48) 613-43-80 wew. 108.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualność dodana przez: Aneta Sielezin (2018-07-23 14:51:55) , zredagowana przez: Aneta Sielezin (2018-08-07 13:49:11)
Data wydarzenia : 2018-07-23
Data publikacji : 2018-07-23

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/wydarzenie/306/nabor-wnioskow-na-wyposa%C5%BCenie-lub-doposa%C5%BCenie-stanowiska-pracy-power