Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RPO WM

.

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków
o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1 Projekt pt.:
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II)

 

Dla Kogo:
dla 4 osób bezrobotnych (3 kobiet i 1 mężczyzny), które nie uczestniczyły dotychczas w w/w projekcie oraz nie korzystały z przedmiotowej formy wsparcia.

Zasady i kryteria naboru:
O przyznanie środków ubiegać się mogą osoby bezrobotne w wieku 30 lat i powyżej, dla których ustalono II profil pomocy (w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy), w szczególności:
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne zarejestrowane w bazie naszego Urzędu nieprzerwalnie ponad 12 miesięcy),
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie średnie lub niższe),
- kobiety.

Maksymalna wysokość kwoty dofinansowania w projekcie wynosi 24.000,00 zł.

Warunki i zasady przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego określa Regulamin.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w siedzibie Urzędu (pokój nr 6) w terminie od 17.09.2018 r. do 19.09.2018 r. na druku zamieszczonym poniżej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 6 lub pod numerami telefonów: (48) 613-24-80 wew. 109 lub (48) 613-43-80 wew. 109.

Aktualność dodana przez: Aneta Sielezin (2018-09-11 09:15:32) , zredagowana przez: Aneta Sielezin (2018-09-11 14:17:06)
Data wydarzenia : 2018-09-11
Data publikacji : 2018-09-11

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/wydarzenie/311/nabor-wnioskow-na-przyznanie-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-rpo-wm