WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW NA DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY PO WER

          .    

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach
wstrzymuje nabór wniosków
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego
w ramach projektu pt.:
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (III)
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OŚ Priorytetowa I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER)

 

czytaj więcej

NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PO WER

.               

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach
ogłasza nabór wniosków
o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
w ramach projektu pt.:
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (III)
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OŚ Priorytetowa I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER)

czytaj więcej

NABÓR WNIOSKÓW NA WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY POWER

.                 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach
ogłasza nabór wniosków
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego
w ramach projektu pt.:
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (III)
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OŚ Priorytetowa I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER)

czytaj więcej

NABÓR WNIOSKÓW NA WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY RPO WM

.                

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1
Projekt pt.:
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy
w powiecie białobrzeskim (II)

czytaj więcej