NABÓR WNIOSKÓW NA KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

INFORMACJA O NABORZE

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach uprzejmie informuje,
iż w dniach
08.11.2018 – 07.12.2018r. odbędzie się nabór wniosków
pracodawcy o przyznanie środków z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Nabór przeznaczony jest dla pracodawców spełniających priorytety
Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Nabór powtarzany będzie do wyczerpania limitu środków z KFS

czytaj więcej

„Europejskie Dni Pracodawców 2018”.

. 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach zaprasza pracodawców z powiatu białobrzeskiego na spotkanie informacyjne dotyczące oferowanych usług Urzędu Pracy, organizowane
08 listopada 2018 r. w godz.11
00-1300 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu.

 

 

czytaj więcej

Informacja o zakończonym naborze wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy PO WER

.

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach
informuje, że zakończył nabór wniosków
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego
w ramach projektu pt.:
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (III)
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OŚ Priorytetowa I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER)

czytaj więcej

NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RPO WM

.

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków
o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1 Projekt pt.:
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II)

czytaj więcej